"
دسته بندی ها
جستجو
جديدترين کالاها

اسکناس های دوره جمهوری اسلامی

نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
اسکناس 200 ريال (جفت بانکی) از سری چهارم جمهوری اسلامی تصویر شاه داخل فیلیگران
امضاء : علی اردلان - محمدعلی مولوی چاپ : چاپخانه توماس دلارو انگلستان توضیح : تصویر فوق ن..
115,000تومان
اسکناس 200 ريال (جفت بانکی) از سری چهارم جمهوری اسلامی فیلیگران آرم جمهوری اسلامی
امضاء : علی اردلان - محمدعلی مولوی چاپ : چاپخانه توماس دلارو انگلستان توضیح : تصویر فوق ن..
110,000تومان
اسکناس 200 ريال (جفت بانکی) از سری چهارم جمهوری اسلامی فیلیگران شیر و خورشید
امضاء : علی اردلان - محمدعلی مولوی چاپ : چاپخانه توماس دلارو انگلستان توضیح : تصویر فوق ن..
120,000تومان
اسکناس جایگزین 500 ريال (جفت بانکی) از سری چهارم جمهوری اسلامی ، کسر با مخرج جانشین ۹ (بسیار کمیاب) امضاء : اردلان - مولوی
اسکناس جایگزین 500 ريال (با امضاء علی اردلان - محمدعلی مولوی) از سری چهارم جمهوری اسلامی ..
460,000تومان
اسکناس 1000 ريال (جفت بانکی) از سری چهارم جمهوری اسلامی سورشارژ مهر جمهوری اسلامی به رنگ قهوه ای
اسکناس 1000 ريال از سری چهارم جمهوری اسلامی (کد 239 ه کتاب راهنمای اسکناس) سورشارژ مهر جمهوری..
350,000تومان
اسکناس ارور 5000 ريال (جفت بانکی) از سری چهارم جمهوری اسلامی (کمیاب) بدون نخ امنیتی داخل کاغذ اسکناس
اسکناس ارور 5000 ريال از سری چهارم جمهوری اسلامی ، (بدون نخ امنیتی داخل کاغذ اسکناس) امض..
600,000تومان
اسکناس 10000 ريال (جفت بانکی) از سری چهارم جمهوری اسلامی فیلیگران تصویر شاه با سورشارژ به رنگ قهوه ای
اسکناس 10000 ريال از سری چهارم جمهوری اسلامی (کد کتاب راهنمای اسکناس : 241 ج) فیلیگران تص..
400,000تومان
اسکناس 10000 ريال (جفت بانکی) از سری چهارم جمهوری اسلامی فیلیگران شیر و خورشید با سورشارژ به رنگ سیاه
اسکناس 10000 ريال از سری چهارم جمهوری اسلامی (کد کتاب راهنمای اسکناس : 241 آ) سورشارژ مهر..
400,000تومان
اسکناس 100 ريال (جفت بانکی) از سری ششم جمهوری اسلامی شماره سریال نيمه رند 044444 (فروخته شد.)
اسکناس 100 ريال ، (با امضاء نمازی - نوربخش) از سری ششم جمهوری اسلامی (کد 245 کتاب راهنمای اسکناس)..
0تومان
اسکناس ۲۰۰ ریال شماره درشت (جفت بانکی) از سری ششم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند  ۹۹۹۹۹۹ بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۲۰۰ ریال شماره درشت با شماره سریال تمام رند : ۹۹۹۹۹۹ فیلیگران الله امضاء : نم..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری ششم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۲۲۲۲۲۲ شماره کسر 20/4 ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ امضاء : نمازی - نوربخش (سری ششم جمهو..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری ششم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۲۲۲۲۲۲ شماره کسر 4/5 ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ امضاء : نمازی - نوربخش (سری ششم جمهو..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری ششم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۲۲۲۲۲۲ شماره کسر 53/5 ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ امضاء : نمازی - نوربخش (سری ششم جمهو..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری ششم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۳۳۳۳۳۳ با مخرج کسر ۳ ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۳۳۳۳۳۳ همچنین رقم مخرج کسر نیز ۳ می باشد. امضاء..
0تومان
اسکناس ارور ۱۰۰۰۰ ریالی (جفت بانکی) از سری هفتم جمهوری اسلامی (بسیار کمیاب) ، پخش رنگ روی اسکناس (فروخته شد.)
اسکناس ارور ۱۰۰۰۰ ریالی (جفت بانکی) از سری هفتم جمهوری اسلامی اشتباه چاپی : (پخش رنگ روی ..
0تومان
اسکناس ۲۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۶۶۶۶۶۶ بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۲۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۶۶۶۶۶۶ فیلیگران الله امضاء : ایروانی - قاسمی (س..
0تومان
اسکناس ارور ۵۰۰ ریال شماره ریز (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۹۹۹۹۹۹ ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال (شماره ریز) با شماره سریال تمام رند : ۹۹۹۹۹۹ توجه : اشتباه در برش اسکناس (جاب..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال شماره درشت (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۲۲۲۲۲۲ شماره کسر 16/17 ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال (شماره درشت) با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ امضاء : ایروانی - قاسمی ..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال شماره درشت (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۲۲۲۲۲۲ شماره کسر 27/17 ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال (شماره درشت) با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ امضاء : ایروانی - قاسمی ..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال شماره ریز (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۲۲۲۲۲۲ ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ امضاء : ایروانی - قاسمی (سری هشتم جمهوری اسل..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال شماره ریز (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۸۸۸۸۸۸ ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال (شماره ریز) با شماره سریال تمام رند : ۸۸۸۸۸۸ امضاء : ایروانی - قاسمی (سری هشت..
0تومان
اسکناس 1000 ريال شماره درشت (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی تکرار شماره و شماره سریال متقارن : 323323 ، کسر جایگزین با مخرج 9 ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۱۰۰۰ ریال (شماره درشت) از سری هشتم جمهوری اسلامی تکرار شماره و شماره سریال متقارن : 32..
0تومان
اسکناس 1000 ريال شماره درشت (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی شماره سریال نیمه رند : 323333 ، کسر جایگزین با مخرج 9 ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۱۰۰۰ ریال (شماره درشت) از سری هشتم جمهوری اسلامی با شماره سریال نیمه رند : 323333 ..
0تومان
اسکناس 1000 ريال شماره درشت (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی کسر جایگزین با مخرج 9 (کمیاب)
اسکناس ۱۰۰۰ ریال (شماره درشت) از سری هشتم جمهوری اسلامی کسر جایگزین با مخرج 9 امضاء : ایر..
90,000تومان
اسکناس ۱۰۰۰ ریال شماره درشت (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۶۶۶۶۶۶ بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۱۰۰۰ ریال (شماره درشت) با شماره سریال تمام رند : ۶۶۶۶۶۶ امضاء : ایروانی - قاسمی (س..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال شماره درشت امضاء کوچک (جفت بانکی) از سری 12 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۲۲۲۲۲۲ شماره کسر 11/26 ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال (شماره درشت امضاء کوچک) با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ امضاء : نوربخش -..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال شماره درشت امضاء کوچک (جفت بانکی) از سری 12 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۲۲۲۲۲۲ شماره کسر 25/24 ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال (شماره درشت امضاء کوچک) با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ امضاء : نوربخش -..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال شماره درشت امضاء کوچک (جفت بانکی) از سری 12 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۸۸۸۸۸۸ ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال (شماره درشت امضاء کوچک) با شماره سریال تمام رند : ۸۸۸۸۸۸ امضاء : نوربخش -..
0تومان
اسکناس ۲۰۰۰ ریال شماره درشت امضاء کوچک (جفت بانکی) از سری 12 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۳۳۳۳۳۳ بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۲۰۰۰ ریال (شماره درشت امضاء کوچک) با شماره سریال تمام رند : ۳۳۳۳۳۳ امضاء : نوربخش ..
0تومان
اسکناس ۲۰۰۰ ریال شماره درشت امضاء کوچک (جفت بانکی) از سری 12 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۸۸۸۸۸۸ بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۲۰۰۰ ریال (شماره درشت امضاء کوچک) با شماره سریال تمام رند : ۸۸۸۸۸۸ امضاء : نوربخش ..
0تومان
اسکناس ارور ۱۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 13 جمهوری اسلامی با امضاء های متفاوت (بسیار کمیاب)
اسکناس ارور ۱۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری سیزدهم جمهوری اسلامی با امضاء های متفاوت فیلیگرا..
290,000تومان
اسکناس ارور ۱۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 13 جمهوری اسلامی با امضاء های متفاوت ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ارور ۱۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری سیزدهم جمهوری اسلامی با امضاء های متفاوت فیلیگرا..
0تومان
اسکناس ارور ۱۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 13 جمهوری اسلامی با امضاء های متفاوت ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ارور ۱۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری سیزدهم جمهوری اسلامی با امضاء های متفاوت فیلیگرا..
0تومان
اسکناس ارور ۱۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 13 جمهوری اسلامی با امضاء های متفاوت و شماره سریال متقارن 830038 ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ارور ۱۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری سیزدهم جمهوری اسلامی با امضاء های متفاوت و شماره سری..
0تومان
اسکناس 5000 ريال (جفت بانکی) از سری 13 جمهوری اسلامی (ارور پخش رنگ در وسط اسکناس) کسر جایگزین با مخرج 99 (بسیار کمیاب)
اسکناس ۵۰۰۰ ریال (ارور پخش رنگ در وسط اسکناس) کسر جایگزین با مخرج 99 امضاء : نوربخش - عاد..
600,000تومان
اسکناس ارور ۱۰۰۰۰ ریالی (تک بانکی) از سری 13 جمهوری اسلامی ، پخش رنگ در پشت اسکناس ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ارور ۱۰۰۰۰ ریالی (تک بانکی) از سری سیزدهم جمهوری اسلامی اشتباه چاپی : (پخش رنگ در ..
0تومان
اسکناس ۲۰۰۰ ریال شماره درشت (جفت بانکی) از سری 15 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۲۲۲۲۲۲ بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۲۰۰۰ ریال (شماره درشت) با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ امضاء : محمدخان - نوربخش (..
0تومان
اسکناس ارور ۵۰۰ ريال (جفت بانکی) از سری 15 جمهوری اسلامی (کمیاب) فیلیگران یکی الله و دیگری فهمیده
یک جفت اسکناس ۵۰۰ ریالی از سری پانزدهم جمهوری اسلامی (شماره سریال پشت سرهم) ، فیلیگران یک..
69,000تومان
اسکناس ۵۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 15 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند : ۶۶۶۶۶۶ ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۶۶۶۶۶۶ امضاء : محمدخان - نوربخش (سری پانزدهم ج..
0تومان
ست کامل (9 جفت بانکی) رندهای ۱ الی ۹ اسکناس ۵۰۰۰ ریال سری 15 جمهوری اسلامی با امضاء محمدخان - نوربخش ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
ست کامل (شامل 9 جفت بانکی) رندهای ۱ الی ۹ اسکناس ۵۰۰۰ ریال امضاء : محمدخان - نوربخش (..
0تومان
اسکناس ارور ۱۰۰ ريال شماره ریز (جفت بانکی) از سری 16 جمهوری اسلامی (کمیاب) ، پخش رنگ روی اسکناس
اسکناس ارور ۱۰۰ ریالی شماره ریز از سری شانزدهم جمهوری اسلامی پخش رنگ روی اسکناس توضیح..
45,000تومان
اسکناس ارور ۱۰۰ ريال شماره ریز (جفت بانکی) از سری 16 جمهوری اسلامی ، جابجایی کادر اسکناس به سمت راست ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ارور ۱۰۰ ریالی شماره ریز از سری شانزدهم جمهوری اسلامی جابجایی کادر اسکناس به سمت ر..
0تومان
اسکناس ۱۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 16 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند : ۸۸۸۸۸۸ کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۱۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۸۸۸۸۸۸ امضاء : نمازی - نوربخش (سری شانزدهم ..
0تومان
اسکناس ۵۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 16 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند : ۴۴۴۴۴۴ ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس 5000 ریال با شماره سریال تمام رند : ۴۴۴۴۴۴ امضاء : نمازی - نوربخش (سری شانزده..
0تومان
اسکناس ۵۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 16 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند : ۷۷۷۷۷۷ (کمیاب)
اسکناس 5000 ریال با شماره سریال تمام رند : ۷۷۷۷۷۷ امضاء : نمازی - نوربخش (سری شانزده..
330,000تومان
اسکناس 10000 ريال (جفت بانکی) از سری 16 جمهوری اسلامی شماره سریال نیمه رند و باینری 111101 (فروخته شد.)
اسکناس 10000 ریال (جفت بانکی) شماره سریال نیمه رند و باینری : ۱۱۱۱۰۱ از سری شانزدهم جمهوری اس..
0تومان
اسکناس 10000 ريال (جفت بانکی) از سری 16 جمهوری اسلامی کسر جایگزین با مخرج 33 تکرار شماره سریال : 799799 (فروخته شد.)
اسکناس 10000 ريال با امضاء نمازی - نوربخش کسر جایگزین با مخرج 33 به شماره سریال (تکرار شم..
0تومان
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 16 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند : ۱۱۱۱۱۱ (کمیاب)
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۱۱۱۱۱۱ امضاء : نمازی - نوربخش (سری شانزد..
300,000تومان
بسته اسکناس (یکصد عددی) ۱۰۰۰۰ ریال از سری 16 جمهوری اسلامی شامل اسکناس با شماره سریال تمام رند ۲۲۲۲۲۲ (با کسر 88/22) امضاء : نمازی - نوربخش ، کمیاب (فروخته شد.)
بسته اسکناس (یکصد عددی) ۱۰۰۰۰ ریال شامل اسکناس با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ با کسر 8..
0تومان
بسته اسکناس (یکصد عددی) ۱۰۰۰۰ ریال از سری 16 جمهوری اسلامی شامل اسکناس با شماره سریال تمام رند ۷۷۷۷۷۷ امضاء : نمازی - نوربخش ، کمیاب (فروخته شد.)
بسته اسکناس (یکصد عددی) ۱۰۰۰۰ ریال شامل اسکناس با شماره سریال تمام رند : ۷۷۷۷۷۷ با ک..
0تومان
اسکناس 10000 ريال (تک بانکی) از سری بیستم جمهوری اسلامی کسر جایگزین با مخرج 33 با شماره کسر رند 3/33 (تصویر اسکناس بزودی اضافه خواهد شد.)
اسکناس 10000 ريال (تک بانکی) با امضاء مظاهری - نوربخش کسر جایگزین با مخرج 33 به شماره سریال 4..
20,000تومان
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری بیستم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ (کمیاب)
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ امضاء : مظاهری - نوربخش ..
300,000تومان
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری بیستم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند : ۳۳۳۳۳۳ (کمیاب) شماره کسر 2/39
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۳۳۳۳۳۳ امضاء : مظاهری - نوربخش ..
300,000تومان
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری بیستم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند : ۳۳۳۳۳۳ (کمیاب) شماره کسر 93/38
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۳۳۳۳۳۳ امضاء : مظاهری - نوربخش ..
300,000تومان
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری بیستم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند : ۴۴۴۴۴۴ (کمیاب)
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۴۴۴۴۴۴ امضاء : مظاهری - نوربخش ..
300,000تومان
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری بیستم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند : ۷۷۷۷۷۷ (کمیاب) شماره کسر 70/37
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۷۷۷۷۷۷ امضاء : مظاهری - نوربخش ..
300,000تومان
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری بیستم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند : ۷۷۷۷۷۷ (کمیاب) شماره کسر 91/39
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۷۷۷۷۷۷ امضاء : مظاهری - نوربخش ..
300,000تومان
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری بیستم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند : ۸۸۸۸۸۸ (کمیاب) شماره کسر 3/39
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۸۸۸۸۸۸ امضاء : مظاهری - نوربخش ..
300,000تومان
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری بیستم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند : ۸۸۸۸۸۸ (کمیاب) شماره کسر 52/38
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۸۸۸۸۸۸ امضاء : مظاهری - نوربخش ..
300,000تومان
اسکناس ارور ۱۰۰ ريال (جفت بانکی) از سری 22 جمهوری اسلامی (کمیاب) ، پخش رنگ روی اسکناس
اسکناس ارور ۱۰۰ ریالی از سری بیست و دوم جمهوری اسلامی پخش رنگ روی اسکناس امضاء : صفدر..
45,000تومان
اسکناس ارور ۱۰۰ ريال (جفت بانکی) از سری 22 جمهوری اسلامی (کمیاب) ، پخش رنگ روی اسکناس
اسکناس ارور ۱۰۰ ریالی از سری بیست و دوم جمهوری اسلامی پخش رنگ روی اسکناس توضیح : پخش ..
45,000تومان
اسکناس ارور ۱۰۰ ريال (جفت بانکی) از سری 22 جمهوری اسلامی شماره سریال بالا و پایین متفاوت ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ارور ۱۰۰ ریالی از سری بیست و دوم جمهوری اسلامی شماره سریال بالا و پایین متفاوت ..
0تومان
بسته اسکناس (یکصد عددی) ۱۰۰ ریال از سری 22 جمهوری اسلامی شامل اسکناس با شماره سریال متقارن : 875578 (فروخته شد.)
بسته اسکناس (یکصد عددی) ۱۰۰ ریال : از سری 22 جمهوری اسلامی شامل اسکناس با شماره سریال متق..
0تومان
اسکناس ۲۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 22 جمهوری اسلامی شماره سریال نیمه رند و باینری : ۱۱۱۱۰۱ (فروخته شد.)
اسکناس ۲۰۰ ریال (جفت بانکی) شماره سریال نیمه رند و باینری : ۱۱۱۱۰۱ از سری بیست و دوم جمهوری ا..
0تومان
بسته اسکناس (یکصد عددی) ۲۰۰ ریال از سری 22 جمهوری اسلامی شامل اسکناس با شماره سریال نیمه رند : ۲۴۴۴۴۴ (فروخته شد.)
بسته اسکناس (یکصد عددی) ۲۰۰ ریال : از سری 22 جمهوری اسلامی شامل اسکناس با شماره سریال نیم..
0تومان
بسته اسکناس (یکصد عددی) ۲۰۰ ریال از سری 22 جمهوری اسلامی شامل اسکناس با شماره سریال ۱۲۳۴۵۶ امضاء : صفدر حسینی - شیبانی ، کمیاب (فروخته شد.)
بسته یکصد عددی اسکناس ۲۰۰ ریال شامل اسکناس با شماره سریال نردبانی افزایشی : ۱۲۳۴۵۶ (ا..
0تومان
اسکناس ارور ۵۰۰ ريال شماره ریز (جفت بانکی) از سری 23 جمهوری اسلامی ، جابجایی کادر اسکناس به سمت چپ با شماره سریال نیمه رند : 404444 ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ارور ۵۰۰ ریالی شماره ریز از سری بیست و سوم جمهوری اسلامی با شماره سریال نیمه رند :..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال شماره ریز (2 جفت بانکی) از سری 23 جمهوری اسلامی : امضاء یکسان - شماره سریال یکسان (کمیاب)
اسکناس ۵۰۰ ریال شماره ریز (2 جفت بانکی) : امضاء یکسان - شماره سریال یکسان امضاء : دانش جع..
270,000تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال شماره ریز (2 عدد تک بانکی) از سری 23 جمهوری اسلامی : امضاء یکسان - شماره سریال یکسان (کمیاب)
اسکناس ۵۰۰ ریال شماره ریز (2 عدد تک بانکی) : امضاء یکسان - شماره سریال یکسان امضاء : دانش..
135,000تومان
اسکناس ارور ۵۰۰ ریال شماره درشت (جفت بانکی) از سری 23 جمهوری اسلامی (کمیاب) ، فیلیگران مخدوش (دپلاسه)
اسکناس ارور ۵۰۰ ریالی از سری بیست و سوم جمهوری اسلامی فیلیگران مخدوش (دپلاسه) امضاء :..
69,000تومان
دو جفت (بانکی) اسکناس 500 ريال از سری 23 جمهوری اسلامی امضاء  و شماره سریال (باینری) یکسان (فروخته شد.)
دو جفت اسکناس 500 ریال امضاء و شماره سریال (باینری) یکسان : ۰۰۱۱۱۱ از سری بیست و سوم جمهوری ا..
0تومان
ست (Set) اسکناس های ۵۰۰ ريال از سری 23 جمهوری اسلامی (امضاء : دانش جعفری - شیبانی) شامل هشت جفت بانکی
ست (Set) اسکناس های ۵۰۰ ريال (شامل هشت جفت بانکی با امضاء و شماره کسر یکسان) از سری بیست ..
90,000تومان
اسکناس ۱۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 23 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند : ۷۷۷۷۷۷ شماره کسر 90/10 امضاء کم رنگ ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۱۰۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۷۷۷۷۷۷ امضاء کم رنگ ، شماره کسر 90/10 امض..
0تومان
اسکناس ۱۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 23 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند : ۹۹۹۹۹۹ شماره کسر 90/10 امضاء پر رنگ ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۱۰۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۹۹۹۹۹۹ امضاء پر رنگ ، شماره کسر 90/10 امض..
0تومان
اسکناس جایگزین ۲۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 23 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۱۱۱۱۱۱ ، کسر با مخرج جانشین ۹۹ بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس جایگزین ۲۰۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۱۱۱۱۱۱ کسر با مخرج جانشین ۹۹  ..
0تومان
بسته اسکناس (یکصد عددی) ۲۰۰۰ ریال از سری 23 جمهوری اسلامی شامل اسکناس با شماره سریال تکراری : 409409
بسته اسکناس (یکصد عددی) ۲۰۰۰ ریال از سری 23 جمهوری اسلامی شامل اسکناس با شماره سریال تکرا..
70,000تومان
بسته اسکناس (یکصد عددی) ۵۰۰۰ ریال از سری 23 جمهوری اسلامی شامل اسکناس با شماره سریال تکراری : ۲۳۱۲۳۱
بسته اسکناس (یکصد عددی) ۵۰۰۰ ریال از سری 23 جمهوری اسلامی شامل اسکناس با شماره سریال تکرا..
135,000تومان
اسکناس 10000 ریال (جفت بانکی) از سری 23 جمهوری اسلامی با شماره سریال متقارن (سوپر رادار) : ۶۴۴۴۴۶ (فروخته شد.)
اسکناس 10000 ریال از سری بیست و سوم جمهوری اسلامی شماره نیمه رند و متقارن (سوپر رادار) : ۶۴۴..
0تومان
اسکناس 10000 ریال (جفت بانکی) از سری 23 جمهوری اسلامی شماره نیمه رند ۵۵۵۰۵۵ (فروخته شد.)
اسکناس 10000 ریال شماره نیمه رند : ۵۵۵۰۵۵ از سری 23 جمهوری اسلامی امضاء : دانش جعفری - شی..
0تومان
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 23 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند : ۷۷۷۷۷۷ (کمیاب)
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۷۷۷۷۷۷ امضاء : دانش جعفری - شیبانی (سری ..
260,000تومان
اسکناس 20000 ريال (جفت بانکی) از سری 23 جمهوری اسلامی کسر جایگزین با مخرج 33 به شماره سریال نیمه رند 545555 (فروخته شد.)
اسکناس 20000 ريال از سری 23 جمهوری اسلامی با امضاء دانش جعفری - شیبانی کسر جایگزین با مخر..
0تومان
اسکناس ۲۰۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 23 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ (کمیاب)
اسکناس ۲۰۰۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ امضاء : دانش جعفری - شیبانی (سری ..
280,000تومان
اسکناس ۲۰۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 23 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند : ۴۴۴۴۴۴ ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۲۰۰۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۴۴۴۴۴۴ امضاء : دانش جعفری - شیبانی (سری بیست و سو..
0تومان
بسته اسکناس (یکصد عددی) ۱۰۰۰ ریال از سری 24 جمهوری اسلامی شامل اسکناس با شماره سریال نیمه رند ۳۶۶۶۶۶
بسته اسکناس (یکصد عددی) ۱۰۰۰ ریال : از سری 24 جمهوری اسلامی شامل اسکناس با شماره سریال نی..
110,000تومان
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 24 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۴۴۴۴۴۴ ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال (جدید) با شماره سریال تمام رند : ۴۴۴۴۴۴ امضاء : دانش جعفری - مظاهری ..
0تومان
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 24 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۵۵۵۵۵۵ ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال (جدید) با شماره سریال تمام رند : ۵۵۵۵۵۵ امضاء : دانش جعفری - مظاهری ..
0تومان
اسکناس 50000 ريال (جفت بانکی) از سری 24 جمهوری اسلامی (فیلیگران 50000 بزرگ) کسر جایگزین با مخرج 99 ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس 50000 ريال (جفت بانکی) از سری 24 جمهوری اسلامی (فیلیگران 50000 بزرگ) کسر جایگزین ب..
0تومان
اسکناس 50000 ريال (جفت بانکی) از سری 24 جمهوری اسلامی (فیلیگران 50000 بزرگ) کسر جایگزین با مخرج 99 ، کمیاب (فروخته شد.))
اسکناس 50000 ريال (جفت بانکی) از سری 24 جمهوری اسلامی (فیلیگران 50000 بزرگ) کسر جایگزین ب..
0تومان
اسکناس 1000 ريال (جفت بانکی) از سری 25 جمهوری اسلامی شماره سریال باینری 001111 (فروخته شد.)
اسکناس 1000 ريال (جفت بانکی) از سری 25 جمهوری اسلامی با امضاء حسینی - مظاهری (امضاء ضخیم) ..
0تومان
اسکناس ۱۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 25 جمهوری اسلامی شماره سریال نیمه رند ۷۴۴۴۴۴ (فروخته شد.)
اسکناس ۱۰۰۰ ریال شماره سریال نیمه رند : ۷۴۴۴۴۴ از سری 25 جمهوری اسلامی امضاء : حسینی - مظ..
0تومان
بسته اسکناس (یکصد عددی) ۱۰۰۰ ریال از سری 25 جمهوری اسلامی شامل اسکناس با شماره سریال متقارن ۳۱۶۶۱۳
بسته اسکناس (یکصد عددی) ۱۰۰۰ ریال از سری 25 جمهوری اسلامی شامل اسکناس با شماره سریال متق..
70,000تومان
بسته اسکناس (یکصد عددی) ۱۰۰۰ ریالی از سری 25 جمهوری اسلامی با امضاء شمس الدین حسینی - مظاهری (فروخته شد.)
بسته اسکناس (یکصد عددی) ۱۰۰۰ ریالی از سری 25 جمهوری اسلامی با امضاء : شمس الدین حسینی - م..
0تومان
اسکناس 2000 ريال (جفت بانکی) از سری 26 جمهوری اسلامی شماره سریال باینری و تکرار شماره 101010 (فروخته شد.)
اسکناس 2000 ریال (جفت بانکی) شماره سریال باینری و تکرار شماره : ۱۰۱۰۱۰ از سری بیست و ششم جمهو..
0تومان
اسکناس 2000 ريال (جفت بانکی) از سری 26 جمهوری اسلامی شماره سریال نیمه رند و باینری 101111 (فروخته شد.)
اسکناس 2000 ریال (جفت بانکی) شماره سریال نیمه رند و باینری : ۱۰۱۱۱۱ از سری بیست و ششم جمهوری ..
0تومان
اسکناس 2000 ريال (جفت بانکی) از سری 26 جمهوری اسلامی شماره سریال نیمه رند و باینری : 011111 (فروخته شد.)
اسکناس 2000 ريال از سری 26 جمهوری اسلامی (امضاء نازک) امضاء : شمس الدین حسینی - محمود بهم..
0تومان
اسکناس ارور ۲۰۰۰ ریالی (جفت بانکی) از سری 26 جمهوری اسلامی (اشتباه چاپی) ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ارور ۲۰۰۰ ریالی (جفت بانکی) از سری بیست و ششم جمهوری اسلامی اشتباه چاپی : (چاپ..
0تومان
اسکناس ارور ۲۰۰۰ ریالی (جفت بانکی) از سری 26 جمهوری اسلامی (کمیاب) ، اشتباه در برش اسکناس (فروخته شد.)
اسکناس ارور ۲۰۰۰ ریالی از سری بیست و ششم جمهوری اسلامی اشتباه در برش اسکناس امضاء : ش..
0تومان
اسکناس ارور ۲۰۰۰ ریالی (جفت بانکی) از سری 26 جمهوری اسلامی ، اشتباه چاپی ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ارور ۲۰۰۰ ریالی از سری بیست و ششم جمهوری اسلامی اشتباه چاپی : (پخش رنگ در چاپ امضا..
0تومان
اسکناس ۲۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 26 جمهوری اسلامی شماره سریال نیمه رند : ۰۷۷۷۷۷ (فروخته شد.)
اسکناس ۲۰۰۰ ریال شماره سریال نیمه رند : ۰۷۷۷۷۷ از سری 26 جمهوری اسلامی امضاء : ..
0تومان
اسکناس ۲۰۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری 26 جمهوری اسلامی شماره سریال نیمه رند ۵۸۸۸۸۸ (فروخته شد.)
اسکناس ۲۰۰۰ ریال شماره سریال نیمه رند : ۵۸۸۸۸۸ از سری 26 جمهوری اسلامی امضاء : حسینی - به..
0تومان
جدیدترین محصولات
شمارنده
Powered By Safhenegar And Designed by Regiran

"
"ابزار و قالب وبلاگ"بیست تولز

"گوگل پلاس